Sprostowanie:


Zadaniem modułu Handlu Wewnętrznego jest zdolność użytkowników do pozbywania się tokenów CCX przed oficjalnym wprowadzeniem tokenów na giełdach o globalnym dostępie. W przeciwieństwie do profesjonalnych narzędzi transakcyjnych, giełdy mają za zadanie jedynie wspierać użytkowników, którzy z różnych powodów muszą sprzedawać część posiadanych tokenów. Środki dostępne na zakup tokenów pochodzą wyłącznie ze środków prowizji marketingowych; dlatego należy zastosować ograniczenia i rozwiązania adekwatne do sytuacji.

 

(1)

Rynek sprzedaży


Sprzedający mają możliwość wystawiania ofert do wartości nieprzekraczającej $regulated_value / month. Wartość będzie regulowana zgodnie z potrzebami i możliwościami obecnego rynku. Kwota wartości zostanie oszacowana zgodnie z bieżącą ceną sprzedaży tokenów CCX. CCX pochodzące z przedsprzedaży, bonusów, zrzutek i bounty nie są kwalifikowane do handlu wewnętrznego - użytkownicy, którzy nie będą podążać za tym punktem, zostaną na stałe zablokowani w programie.


 

(2)

Wartości minimalne


Minimalna wartość ofert kupna i sprzedaży to aktualna cena sprzedaży tokenów CCX o maksymalnej różnicy nie większej niż 0,25 USD. Na przykład jeżeli aktualna cena sprzedaży wynosi 5,0 USD; oferta zakupu i sprzedaży nie powinna być niższa niż 4,75 USD. W przypadku niezrealizowanych ofert podczas zmiany oficjalnej ceny sprzedaży, oferty zostaną zwrócone użytkownikowi w ciągu siedmiu dni.

 

(3)

Rynek zakupów


Środki dostępne na zakup tokenów CCX pochodzą tylko z zasobów prowizji marketingowych.

 

(4)

Listing


Użytkownik, który ma środki z prowizji marketingowej na zakup tokenów, powinien natychmiast wystawić oferty zakupu. Niewykorzystane środki w ciągu 7 dni (nie później niż o godzinie 12:00 w każdy piątek) automatycznie wystawią ofertę za pośrednictwem administratora / systemu na zakup tokenów, a tym samym zamiany na tokeny CCX.

 

(5)

Ograniczenia


Środki pochodzące z marketingu nie mogą być przenoszone na inne portfele. Transakcje dokonane w handlu wewnętrznym nie mogą zostać odwrócone. Opłaty za transakcje można regulować codziennie. Użytkownicy z wieloma kontami - to samo konto dla jednego adresu domowego / adresu IP, zostaną wykluczeni z możliwości handlowych.

 

 

(6)

Nasze prawa


Ze względu na cechy handlu wewnętrznego jako środowiska eksperymentalnego i trudną do przewidzenia dostępność środków przez użytkowników w marketingu, zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych zasad w dowolnym momencie.