1) Zaloguj się na swoje konto na coincasso.com

2) Kliknij "Giełda" (znajdziesz ją w bocznym pasku nawigacyjnym po lewej stronie).
3) Wybierz parę tradingową - np. BTC/EUR.
4) Wpisz ilość kryptowaluty, jaką chcesz zakupić,a następnie cenę, jaką chcesz za nią zapłacić i naciśnij "buy" lub "sell".
5) Twoja oferta pojawi się wśród pozostałych ofert (po prawej stronie).