Pieniądz FIAT to waluta, która nie jest oparta na dobrach materialnych (takich jak złoto). Wartość pieniądza fiducjarnego zwykle pochodzi z regulacji politycznych. Ma wartość utrzymywaną przez rządy lub dlatego, że strony zgodziły się na jej wartość wymienną.


Pieniądze FIAT pierwotnie pojawiły się w Chinach w XI wieku i zaczęły dominować w XX wieku. Po tym, jak Richard Nixon odłączył dolara amerykańskiego od złota w 1971 roku, pieniądz FIAT rozpowszechnił się globalnie.


W przeciwieństwie do
kryptowalut, pieniądze FIAT są kontrolowane przez instytucje finansowe i mogą znacznie stracić na wartości z powodu hiperinflacji.