Smart Contract to cyfrowa forma tradycyjnej umowy i stanowi rozwiązanie, które gwarantuje, że wszystkie rodzaje transakcji międzyludzkich mogą być korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron, niezależnie od poziomu zaufania. Smart Contracts umożliwiają wykonywanie wiarygodnych transakcji bez osób trzecich. Te transakcje są śledzone i nieodwracalne.


Technologia ta została wymyślona i wprowadzona przez Nicka Szabo w 1994 roku.


Smart Contracts to po prostu programy działające na platformie 
Ethereum w ramach technologii blockchain i mają takie samo znaczenie: prawnie wiążą każdego, kto zamierza uczestniczyć w umowie. To nic innego jak linie kodu napisane w języku Solidity porównywalnym do JavaScript.


Przewaga Smart Contracts nad tradycyjnymi formami umów polega na tym, że zapewniają one prostotę, szybkość realizacji i aktualizację w czasie rzeczywistym. Charakteryzują się autonomią i dokładnością samospełnienia, co oznacza, że nie ma opóźnień w dostarczaniu uzgodnionych warunków umowy.


Smart Contracts to kolejny krok w rozwoju technologii blockchain, polegający na przejściu od protokołu transakcji finansowych do uniwersalnego narzędzia, które automatycznie implementuje warunki umowy w sposób zautomatyzowany, minimalizując ryzyko błędów i manipulacji.