Smart Contract to cyfrowa forma tradycyjnej umowy. Jest to rozwiązanie, które gwarantuje, że wszystkie rodzaje transakcji międzyludzkich mogą być korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron, niezależnie od poziomu zaufania. Smart Contract umożliwia transakcje w sposób bezpieczny, a przy tym bez ingerencji osób trzecich. Transakcje uwierzytelnione przy jego pomocy nie mogą zostać anulowane.


Smart Contract to program działający na platformie Ethereum w technologii blockchain. Wiąże prawnie każdego, kto zamierza uczestniczyć w umowie. Działa zawsze w ten sam sposób (nie jest zmieniany ani nadpisywany). Innymi słowy - są to linie kodu napisane w języku Solidity porównywalnym do JavaScript.


Przewaga Smart Contract nad tradycyjną formą umowy polega na tym, że zapewnia ona prostotę, szybkość realizacji transakcji i aktualizację w czasie rzeczywistym. Smart Contract charakteryzuje się autonomią i dokładnością samospełnienia - co w praktyce oznacza, że nie ma opóźnień w dostarczaniu informacji.


Smart Contract to kolejny krok w rozwoju technologii blockchain. To innowacja, która ma na celu odejście od protokołu transakcji finansowych, oferując w zamian uniwersalne narzędzie. Smart Contract automatycznie wprowadza i wymusza spełnienie warunków umowy, tym samym minimalizując ryzyko błędów i manipulacji.