Blockchain jest zdecentralizowaną i rozproszoną bazą danych w modelu open source w sieci peer-to-peer (bez komputerów centralnych i bez scentralizowanej przestrzeni przechowywania danych). Blockchain jest wykorzystywany do rejestrowania pojedynczych transakcji, płatności lub zapisów księgowych zakodowanych algorytmami kryptograficznymi. Innymi słowy - to publiczny, anonimowy i weryfikowalny rejestr, do którego każdy może uzyskać dostęp.

W wolnym tłumaczeniu - blockchain to po prostu łańcuch bloków.  Blok jest cyfrową informacją przechowywaną w publicznej bazie danych zwanej "łańcuchem". Blockchain to rosnąca lista rekordów połączonych za pomocą kryptografii. Każdy blok zawiera hasz kryptograficzny poprzedniego bloku, znacznik czasu i dane transakcji. Blockchain rejestruje transakcje między stronami w sposób stały i bezpieczny. Jest otwarty (dostępny dla każdego), a jednocześnie niemożliwy do nadpisania i edytowania - tym samym jest odporny na manipulacje.