Blockchain jest zdecentralizowaną i rozproszoną bazą danych w modelu open source w sieci Internet typu peer-to-peer bez komputerów centralnych i bez scentralizowanej przestrzeni przechowywania danych, wykorzystywanej do rejestrowania pojedynczych transakcji, płatności lub zapisów księgowych zakodowanych algorytmami kryptograficznymi. Blockchain to publiczny, anonimowy i weryfikowalny rejestr, do którego każdy może uzyskać dostęp.


Innymi słowy, blockchain to po prostu łańcuch bloków. W tym kontekście blok jest cyfrową informacją przechowywaną w publicznej bazie danych zwanej "łańcuchem". Blockchain to rosnąca lista rekordów połączonych za pomocą kryptografii. Każdy blok zawiera hasz kryptograficzny poprzedniego bloku, znacznik czasu i dane transakcji. Blockchain rejestruje transakcje między stronami w sposób stały i bezpieczny.


Bitcoin i Ethereum to jedne z kryptowalut opartych na technologii blockchain.