1. Zaloguj się do swojego konta na CoinCasso.com Exchange 2.0.

2. Kliknij zakładkę "portfele" na pasku nawigacyjnym po lewej stronie.
4. W prawym rogu wybierz opcję “wypłaty”, następnie wybierz, którą walutę FIAT chcesz wpłacić. Po rozwinięciu paska kliknij "dodaj nowy rachunek bankowy do wypłaty środków”.
5. Uzupełnij formularz oraz wgraj zdjęcie wyciągu bankowego.
6. Kliknij zakładkę "depozyt" i skopiuj numer IBAN banku oraz tytuł przelewu. Wykonaj przelew przez stronę swojego banku, uzupełniając odpowiednie pola. Ważne, by w tytule przelewu znalazł się skopiowany numer z pola "tytuł przelewu".

7. Poczekaj na zatwierdzenie przelewu.